mandag, juli 31, 2006

En smule om køn

I Pinks ikke så nye viedo "Stupid Girls" gør hun oprør imod de traditionelle kønsopfattelser. Hun peger af fingre af kvinder, der uvidende træder ind i en maskulin seksualisering med deres opførsel i diverse musikvideoer. Disse er "stupid girls" der gør at den potentielle frigørelse sværere ved at fylde mediebilledet med kvindetyper, der understøtter den nuværende og potentielt undertrykkende diskurs.

Fint nok.

Problemet opstår i videoens afslutning, da den lille pige (fremtidens kvinde, den potetielle antitese til "stupid girls") stilles overfor valget mellem en fodbold og en dukke og vælger fodbolden. Det er selve valget der er problemet. For med en fodbold i den ene hånd og en dukke i den anden hånd bekræfter dette billede af den kommende kvinde ikke andet end den traditionelle kønsdikotomi, der er så integreret en del af den diskurs som resten af videoen søger at kritisere. Der er ingen emancipation i videoen; kun to statiske og dikotomiserede køn: mand/kvinde, fodbold/dukke, tag et valg, for det ene udelukker åbenbart hinanden.

Barnet vælger i videoen ikke at undslippe eller modarbejde den traditionelle kønssubjektivering; hun vælger blot at blive en mand i stedet.

3 Comments:

Blogger Theis Duelund said...

Fremragende observation. Really.

4:05 PM  
Anonymous Trine said...

Hmm, jeg tror nu heller ikke hensigten er at dekonstruere opdelingen mand-kvinde.

Hvis du ser det mandlige køn og kun det symbolsk udkrystalliseret i bolden, det kvindelige og kun det symbolsk udkrystalliseret i dukken, er det måske netop fordi du selv ligger under for ideen om en dikotomi hvor de to dele udelukker hinanden.

Snarere skal pigens valg af den artefakt, der ofte forbindes med det maskuline, måske ses som en form for opblødning: en pige *behøver* ikke pinedød barbere ben og eksperimentere med eyeliner for at være en pige; hun kan også spille rugby. Måske.

Jeg synes et større problem er, at sangen er så dårlig.

8:47 AM  
Blogger KlausMeier said...

Hensigt schmensigt. Teksten er autonom og betyder ikke i kraft af sin "forfatters" intention, men netop i kraft af sin karakter (og karakteristika) som tekst.

Og ja, naturligvis ligger jeg under for den hegemoniserende diskurs, der blandt andet består af nodaldikotomien mellem mand og kvinde.

Jeg overvejede også kortvarigt din tolkning, men besluttede at gå med den lagt mere vrede og monolitiske, der gav mig mulighed for at rante. That's just the kind of guy I am.

Sangen er i øvrigt ikke dårlig. Den er et musikalsk mesterværk på linie med Mozarts "Don Juan", Pink Floyds "Dark Side of the Moon" og Basshunters "Boten Anna".

3:15 PM  

Send en kommentar

<< Home