mandag, december 12, 2005

Guernica: Weekend of darling slaying

Jeg føler, at jeg har haft en ganske produktiv weekend; hvilket egentlig er paradoksalt, da jeg ikke har fået skrevet andet end løse noter. Til gengæld har jeg fået slagtet en af de darlings, der gav mig masser af hovedbrud.

Tanken var at der kun skulle være cirka fem faste "plotpunkter" i scenariet, resten af scenerne skulle skabes af spil-lederen ud fra nogle anvisninger fra mig. Disse anvisning skulle være delt op mellem de abstrakte modpoler "kulde" og "varme", således at når spillerne foretog sig noget der, af mig, var rebriceret under "varme" skulle spil-lederen sætte en scene med nogle af de elementer, der hørte ind under "kulde", således at fortællingen hele tiden blev tvetydig omkring både kærlighed og krig.

Desværre blev det hurtigt meget abstrakt og teoretisk (et generelt problem i mine ideer. Jeg er akademiker, ikke kunstner) og mere eller mindre uforståeligt. Det lykkes mig ikke at forklare konceptet til Fastavals første forfatteraften, selvom jeg forsøgte i en halv time. Folk kunne godt forstå at spillerne og spil-lederen skulle have magt over fortællingen, men hvad man skulle med de to modpoler var vist mere uklart.

Derfor er "kulde" og "varme" koncepterne nu skippet og jeg har foretaget en frisk lille kopernikansk vending i mit perspektiv.

Før var det de handlingsbærende spilpersoner, der skulle føre spillerne gennem de fem plotpunkter, men det er nu blevet spil-lederens rolle. Han skal også være med til at sætte de scener, der ligger mellem de fem plotpunkter; men dette bliver nu også de to handlingsbærende spilpersoners opgave. Spil-lederen kommer også til at spille ind i at skabe disse mellemscener, men magten kommer til at ligge mere hos de handlingsbærende spilpersoner end det var tanken i starten.